เซนได (Sendai)

Japan CitiesSendai Hotelเซนได (Sendai)

10 อันดับโรงแรมใกล้สถานีรถไฟเซ็นได เมือง Sendai ประเทศญี่ปุ่น

10 อันดับโรงแรมใกล้สถานีรถไฟเซนได เมือง Sendai ประเทศญี่ปุ่น             เซ็นได (Sendai) เมืองแห่งนี้เป็นหนึ่งในเมือง Unseen m ที่มีความน่าสนใจมากๆ เพราะใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟชินคันเซ็น (Shinkansen) โดยใช้เวลาเพียง

Read More